Make your own free website on Tripod.com

Pemandangan Dari Dalam Kereta Jurukamera Ketika Berada Di Lebuhraya KL -Seremban

 

Gsr12.jpg (15373 bytes)

Kekiri.gif (267 bytes)