Make your own free website on Tripod.com

 

Racing Wheels w10.jpg (5948 bytes)w11.jpg (4493 bytes)w12.jpg (5664 bytes)w13.jpg (4915 bytes)w14.jpg (5522 bytes)

w1.jpg (15554 bytes)

w2.jpg (17657 bytes)

w3.jpg (19398 bytes)

DTM RACING: Type M     

OZ RACING: F-1                              

RACING GEAR: RGR

w4.jpg (13146 bytes)

w5.jpg (16513 bytes)

ws6.jpg (18015 bytes)

RACING SPARCO: RR

TSW Alloy Wheel: Evo

TSW : Hockenheim R

w7.jpg (20720 bytes)

w8.jpg (14551 bytes)

w9.jpg (16575 bytes)

RACING GEAR: RPG   Exposed Lug

KOSEI: Kayuga DOV

ALLESSIO: Monza