Make your own free website on Tripod.com

(Mitsubishi Lancer Turbo Owner Club)

Nama : Azeman Mohamad

Jawatan : Ahli Jatankuasa Pemilanc

Car Info : A172 ,4G 63, 1980

 

      previous.gif (644 bytes)   next.gif (550 bytes)