Make your own free website on Tripod.com

2.bmp (1147638 bytes) meeting.bmp (276942 bytes)

Ahli Yang Menghadiri Mesyuarat pada 1 Dec 1998              Menunggu Ketibaan Ahli Di Hadapan Vistana Hotel

ajk2.bmp (276330 bytes)  21.jpg (26037 bytes)

Barisan Ahli Jawatankuasa 98/99                                                Ucapan Dari Wakil Total Oil